راه اندازی اولیه کارتخوان

اگر دستگاه کارتخوان سیار خود را قبل از فعالسازی دریافت نموده اید و یا به هر دلیلی قصد راه اندازی مجدد آن را دارید این مطلب به شما کمک می کند.

بیشتر بخوانید